Основи ефективного уроку

    Ефективність навчальної діяльності учнів на уроці залежить від пізнавальної активності дитини, її спрямованості на пошук нового у пердметах, явищах, подіях, пізнанні їх особливостей. Тому важливо створити умови для активізації отримання нових знань, формування корисних умінь і навичок, тобто,  пізнавальної діяльності. Перед кожним учителем постає питання : як за допомогою різних методів та прийомів можна впливати на пізнавальну активність дитини, від якої і залежить ефективність навчання. 
 Щоб урок був ефективним важливо враховувати такі аспекти:
·Вивлик інтересу до змісту навчального матеріалу;
·Створення умов для виникнення мимовільної та довільної уваги;
·Стимулювання до отримання нових знань, умінь та навичок;
· формування «пізнавального азарту».
           Основи ефективного уроку:
· Ефективна навчальна діяльність – результативна діяльність , у якій провідним мотивом виступає пізнавальний інтерес або психічний розвиток індивіда.
· Структура навчальної діяльності: пізнавальний мотив – пізнавальна мета  -  пізнавальна задача - пізнавальні дії - контроль - оцінювання.
· Педагогічна технологія – системний метод створення, застосування і визначення всього процессу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхніх взаємодій, що мають своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО)
·  Пізнавальний інтерес – виразна інтелектуальна спрямованість особистості на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості, майже завжди усввідомлене ставленнія до предметів, явищ, подій.
·  Пізнавальна діяльність - пошук та набуття знань, формування корисних умінь та навичок.
· Мотив – складне  психологічне   утворення ,   яке    має вибудувати сам  суб’ єкт (Є. Ільїн).
· Ефект захоплення або азарту – виникнення захоплюваності в процесі пошуку інформації.
· Азарт – це афективний стан, під час якого людина відчуває багато сильних емоцій.
· « Пізнавальний азарт» - переживання позитивних емоцій від пошуку нового у предметах, явищах, подіях, у процесі саморозвитку та самовдосконалення.
Немає коментарів:

Дописати коментар